در حال نمایش 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

آتشدان گازی AL-130

ریال198,500,000
سوخت: گاز   جنس بدنه: آلمینیوم     رینگ دور ساخته شده از پروفیل          دور کار چوب ترموود       مشعل ساخته شده از پروفیل          رنگ کوره ای طوسی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان سی ان سی 100

ریال127,850,000
سوخت: گاز و هیزم         جنس بدنه: ورق ۲ میل            چدن     رینگ دور ساخته شده از پروفیل سنگین         مشعل ساخته شده از پروفیل برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی مربع کد 344

ریال11,270,000
آتشدان گازی مربع کد 344    سوخت: گاز    جنس بدنه:  ورق    مشعل ساخته شده از پروفیل      رنگ کوره ای مشکی   برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی مربع ۹۰

ریال10,970,000
آتشدان گازی مربع ۹۰  سوخت: گاز        جنس بدنه: ورق          رینگ دور ساخته شده از پروفیل      دور کار چوب ترموود    مشعل ساخته شده از پروفیل    رنگ کوره ای مشکی   برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی مربع A70

ریال102,700,000
آتشدان گازی مربع A70         سوخت: گاز.         جنس بدنه: ورق          رینگ دور ساخته شده از پروفیل         دور کار چوب ترموود       مشعل ساخته شده از پروفیل          رنگ کوره ای مشکی   برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.  

آتشدان گازی مستطیل B120

ریال149,500,000
سوخت: گاز   جنس بدنه: ورق         رینگ دور ساخته شده از پروفیل          دور کار چوب ترموود       مشعل ساخته شده از پروفیل          رنگ کوره ای مشکی   برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی مستطیل A120

ریال147,700,000
سوخت: گاز.        جنس بدنه: ورق        رینگ دور ساخته شده از پروفیل         دور کار چوب ترموود            مشعل ساخته شده از پروفیل رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان ۱۱۰ سرامیکی

ریال112,000,000
سوخت: گاز و هیزم       جنس بدنه: ورق ۱,۱۵ میل           سرامیک نسوز           رینگ دور ساخته شده از پروفیل     مشعل ساخته شده از پروفیل برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی مستطیل ۱۳۰

ریال167,900,000
سوخت: گاز    جنس بدنه: ورق           رینگ دور ساخته شده از پروفیل         مشعل ساخته شده از پروفیل      رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی هیزمی مستطیل

ریال189,500,000
سوخت: گاز و هیزم     جنس بدنه: ورق       پروفیل      رینگ دور ساخته شده از پروفیل     مشعل ساخته شده از پروفیل دو در دو   رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گرد گازی توری

ریال128,700,000
سوخت: گاز و هیزم   جنس بدنه: ورق         توری          رینگ دور ساخته شده از پروفیل      مشعل ساخته شده از پروفیل دو در دو رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان مربع گازی

ریال98,500,000
سوخت: گاز          جنس بدنه:  ورق            رینگ دور ساخته شده از پروفیل             مشعل ساخته شده از پروفیل دو در دو         رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان ۹۰ گرد

ریال149,500,000
سوخت: گاز       جنس بدنه: ورق ۲ میل          شیشه سکوریت انتی شوک            رینگ دور ساخته شده از پروفیل      مشعل ساخته شده از پروفیل دو در دو          رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان ۶ ضلعی

ریال239,000,000
سوخت: گاز و هیزم       جنس بدنه: ورق ۳ میل           رینگ دور ساخته شده از پروفیل        میز دور محصول از چوب های ترموود درجه یک مشعل ساخته شده از پروفیل دو در دو           رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان نیم دایره

ریال197,000,000
سوخت: گاز و هیزم      جنس بدنه: ورق ۲ میل             رینگ دور ساخته شده از پروفیل       مشعل ساخته شده از پروفیل دو در دو       رنگ کوره ای مشکی برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی سی ان سی کوچیک

ریال108,700,000
یک سال گارانتی شرکتی          قابلیت انتخاب سایز سفارشی          دارای تنظیم شعله          ابعاد: قطر : ۹۰     ارتفا :۵۵ سانتی متر برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی سی ان سی بزرگ

ریال119,500,000
سوخت: گاز و هیزم         جنس بدنه: ورق ۲ میل            چدن     رینگ دور ساخته شده از پروفیل سنگین         مشعل ساخته شده از پروفیل برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی سرامیکی کوچک

ریال108,900,000
سوخت: گاز و هیزم         جنس بدنه: ورق ۱,۱۵ میل           سرامیک نسوز           رینگ دور ساخته شده از پروفیل        مشعل ساخته شده از پروفیل برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی پدیده

ریال99,500,000
یک سال گارانتی شرکتی             قابلیت انتخاب سایز سفارشی            دارای تنظیم شعله        ابعاد: قطر : ۶۰       ارتفا :۵۰ سانتی متر برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان مستطیل میزدار ۱۶۰

ریال167,900,000
یک سال گارانتی شرکتی          قابلیت انتخاب سایز سفارشی             دارای تنظیم شعله          ابعاد: طول :۱۶۰ سانتی متر عرض :۷۰ سانتی متر             ارتفا :۵۰ سانتی متر برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان مربع شیب دار

ریال134,900,000
نکات مهم درباره آتشدان مربع شیب دار           گریل: ندارد            سه سال گارانتی شرکت            ابعاد: ۹۰*۹۰ سانتی متر برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گرد توری

ریال127,900,000
نکات مهم درباره آتشدان گرد توری            گریل: ندارد             سه سال گارانتی شرکت              ابعاد: ۱۰۰ سانتی متر برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان مستطیل گازی ۱۳۰

ریال122,500,000
یک سال گارانتی شرکتی            قابلیت انتخاب سایز سفارشی           دارای تنظیم شعله          ابعاد: طول :۱۳۰ سانتی متر عرض :۷۰ سانتی متر       ارتفا :۵۵  سانتی متر برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان مستطیل شیب دار

ریال109,700,000

نکات مهم درباره آتشدان مستطیل شیب دار             گریل: ندارد               سه سال گارانتی شرکت            ابعاد: ۱۲۰ در ۶۰ سانتی متر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

فایرپیت هیزمی گرد

ریال85,000,000

نکات مهم درباره فایرپیت هیزمی گرد           گریل: دارد.               آویز کتری: دارد.

جوجه گردان: دارد.           نوع مصرف سوخت: هیزم          سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان میز چوبی گازی

ریال378,600,000

نکات مهم درباره آتشدان میز چوبی گازی گریل: دارد

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان ۶۰ دیواری گرد

ریال65,600,000

نکات مهم درباره آتشدان ۶۰ دیواری            گریل: دارد              سه سال گارانتی شرکت

قطر ۶۰ سانتی متر            قطر لوله ۱۰ سانتی متر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان ۱۱۰ گرد

ریال127,700,000

نکات مهم درباره آتشدان firepit 110 گریل: دارد      سه سال گارانتی شرکت      قطر ۱۱۰ سانتی متر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان مخروطی ورق ۶۵

ریال109,500,000

نکات مهم درباره آتشدان مخروطی ورق ۶۵ گریل: دارد سه سال گارانتی شرکت قطر ۶۵ سانتی متر

آتشدان ۸۰

ریال149,800,000

نکات مهم درباره آتشدان ۸۰ گریل: دارد    سه سال گارانتی شرکت         قطر ۸۰ سانتی متر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان سنگی ۹۰

ریال188,000,000

نکات مهم درباره آتشدان firepit 85 گریل: دارد         سه سال گارانتی شرکت           قطر ۹۰ سانتی متر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان ۸۵ سنگی

ریال107,500,000

نکات مهم درباره آتشدان firepit 85 گریل: دارد      سه سال گارانتی شرکت      قطر ۸۵ سانتی متر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی ۱۱۳

ریال128,590,000

آتشدان گازی ۱۱۳           نکات مهم           گریل: دارد        فن: ندارد      جوجه گردان: ندارد          پلو پز: ندارد     سینک : ندارد
سه سال گارانتی شرکت      قطر ۱۱۳ سانتی متر         

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان firepit 103

ریال12,859,000

نکات مهم درباره آتشدان firepit 103
گریل: دارد      فن: ندارد         جوجه گردان: ندارد       پلو پز: ندارد          سینک : ندارد     سه سال گارانتی شرکت      قطر ۱۱۳ سانتی متر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان گازی مربع ۹۰

ریال149,000,000

سوخت: گاز شهری و هیزمی               جنس بدنه: ورق و کاشی              گریل: دارد

فن: ندارد          جوجه گردان: ندارد           پلو پز: نداردَ                  سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

 

آتشدان firepit 105

ریال6,350,000

 این مدل آتشدان سوخت آن با هیزم طبیعی و گاز شهری یا کپسولی میباشد

این مدل در  فضای باز همانند آلاچیق تراس و روف گاردن مورد استفاده قرار میگیرد.

سوخت: گاز شهری و هیزم           جنس بدنه: ورق و سرامیک              اندازه: قطر ۱۰۵

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

هیتر گازی

ریال16,940,000
شرح کلی محصول هیتر گازی این مدل هیتر گازی سوخت آن گاز شهری و کپسولی بوده وحرارت آن به صورت تابشی میباشد. این مدل در  فضای باز همانند آلاچیق تراس و روف گاردن مورد استفاده قرار میگیرد.

سوخت: گاز شهری و کپسول         جنس بدنه:ورق و استیل و چوب بامبو              ابعاد: ۲۱۰سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

آتشدان

به‌طور کل به ظرفی که بتوان در آن آتش روشن کرد را آتشدان می‌گویند. معمولا در فضاهای باز مانند باغ، ویلا، کافه‌های کنار دریا و … افراد از آتشدان‌های متفاوت جهت روشن نمودن آتش و دورهمی استفاده می‌کنند. در واقع برای خرید یک آتشدان بایستی به نکات زیادی توجه نمایید تا یک محصول جذاب و به درد بخور داشته باشید؛ زیرا شما برای این محصول باید اندازه محیط مورد استفاده، شرایط جوی و غیره را در نظر بگیرید تا خرید بسیار لذت بخشی داشته باشد.

همچنین به عبارت دیگر آتشدان در لغت به معنای ظرف حمل آتش می‌باشد. بهتر است بدانید که آتشدان‌ها از گذشته و ماقبل تاریخ وجود داشتند و افراد همواره در مکان‌های مختلف از آن‌ها استفاده کرده‌اند. آتشدان‌ها در گذشته نسبت به امروزه بیشتر برای منبع گرما و تزیین کارایی دارند. در ادامه با وب‌سایت شومینه پدیده یکی از معتبرترین مراکز فروش آتشدان همراه باشید تا با نکات مهم در تهیه آتشدان در قالب پخش عمده آتشدان آشنا و همچنین از قیمت آتشدان مطلع شوید.

آتشدان چیست؟

آتشدان‌ها را می‌توان جایگزینی برای شومینه دانست، اما کاربرد آتشدان‌ها بسیار وسیع‌تر از شومینه است. شومینه‌ها نیز بیشتر برای گرم کردن فضا منزل شعله‌ور می‌شوند. در حالی که تعبیه آتشدان در فضاهای متفاوتی، جدا از جنبه‌ زیبایی شناختی می‌تواند برای ایجاد فضای گرم در محیط‌های باز، خوشبو کردن فضا و حتی تهیه‌ غذا صورت بگیرد. آتشدان‌ها در انواع مختلفی طراحی می‌‌شوند.

به عنوان مثال آتشدان‌هایی با طرح‌ها و شکل‌های شگفت‌انگیز و زیبایی وجود دارند که اغلب به عنوان یک اثر هنری نشان داده می‌شوند. همچنین بعضی از آتشدان‌ها دارای قفسه‌ها و فضای بیشتری هستند که برای نگهداری چوب، ذغال‌ها آتش‌زا، تجهیزات پخت و پز و … مناسب هستند. از آتشدان‌ها می‌توان به عنوان یک وسیله‌ی دکوری برای منزل استفاده کرد. حتما باید توجه داشته باشید که استفاده از آتشدان‌ها بایستی با احتیاط و توجه به نکات ایمنی انجام شود و باید آتشدان‌ها را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگهداری کنید. فروشگاه شومینه پدیده محصولات موجود در وب‌سایت را با روش‌های گوناگونی مانند فروش آتشدان به‌صورت تکی، تعداد بالا و پایین و همچنین پخش عمده آتشدان در اختیار مشتریان و متقاضیان قرار می‌دهد.

ابعاد استاندارد آتشدان چقدر است؟

به‌طور کل هیچ ابعاد و اندازه استانداری برای محصولاتی مانند آتشدان وجود ندارد. البته باید بدانید که نیاز و شرایط فضای شما تعیین می‌نماید که چه نوع آتشدان برای شما مناسب می‌باشد. همچنین در بیشتر اوقات به هنگام خرید آتشدان می‌توانید ابعاد آن را با توجه به نیاز خود تغییر دهید. برای خرید آتشدان و اندازه ابعاد آن می‌توانید از مشاوره و کارشناسی فروشندگان استفاده کنید.
در زمان خرید آتشدان و آبنمای آب و آتش به چه نکاتی باید توجه کرد؟

• دارای سیستم جرقه زن دستی و اتومات باشد.
• دارای سیستم ایمنی از نوع ترموکوبل ساده و یا سیستم هوشمند باشد.
• دارای قطعات استاندارد و همچنین شامل گارانتی باشد.
• بهتر است کل آتشدان از استیل 304 یا 316 ساخته شود تا در برابر رطوبت و هوای باز مقاوم باشد.

انواع آتشدان

آتشدان‌ها تجهیزات ساختمانی محسوب می‌شوند که در دو مدل گازی و هیزمی وجود دارند و برای ویلاها یا فضاهایی مانند باغ مناسب هستند. در متن زیر به بررسی این دو مدل خواهیم پرداخت.

آتشدان هیزمی:

در واقع آتشدان هیزمی می‌تواند گرما بخش محوطه یک آلاچیق و حیاط باغ باشد و همچنین محفلی را برای دورهمی‌های دوستانه و خانوادگی ایجاد کند. آتشدان هیزمی از طریق سوزاندن ذغال یا چوب در محفظه خود نیز ایجاد حرارت می‌کند. البته بعضی از افراد از این آتشدان‌ها برای پختن کباب در حجم کم استفاده می‌کنند. به همین دلایل معمولا این آتشدان‌های هیزمی را با نام آتشدان باغی، آتشدان آلاچیقی، آتشدان ویلایی و آتشدان کوچک نیز می‌شناسند.

آتشدان گازی:

آتشدان گازی یا فایرپیت گازی در واقع از همان نسل شومینه‌های گازی می‌باشند که با جنس‌های متفاوت و همچنین در طرح‌های مختلفی ساخته می‌شوند. این آتشدان علاوه بر این ‌که گرمای لازم را به محیط می‌بخشد، جزو پاک‌ترین آتشدان‌ها به حساب می‌آید و فاقد دود می‌باشد و همچنین سوختش به وسیله لوله‌کشی گاز تامین می‌شود. حرارت و شعله آن قابل تنظیم و بسیار مدرن و زیبا بوده و مناسب استفاده در محیط باز است؛ به همین جهت به آن آتشدان گازی فضای باز نیز می‌گویند.

آتشدان‌های مناسب فضای بیرونی

به‌طور کل آتشدان‌های گودالی، از جمله انواع آتشدان هستند که با تعبیه آن‌ها در فضای بیرونی منزل، جلوه‌ای بسیار زیبا به محیط منزلتان می‌بخشد. در واقع شکل هندسی و همچنین جنس بدنه‌ی این نوع از آتشدان‌ها تاثیر بسیار زیادی روی ظاهر آن‌ها دارند. البته شکل‌های نیم‌دایره‌ای‌، دایره‌ای، مستطیلی محبوب‌ترین اشکال این سبک از آتشدان‌ها هستند. با این حال شما می‌توانید به کمک طراحان دکوراسیون فضای باز، سراغ شکل‌های انتزاعی‌تر، مدرن‌تر و البته خاص‌تر بروید.

همچنین انتخاب نمای مناسب برای بدنه‌ی آتشدان‌ها و نورپردازی آن‌ها با نور LED، منظره‌ای فوق‌العاده از آتش و نور برایتان ایجاد می‌نماید. بهتر است بدانید که از آتشدان‌های جامی شکل هم می‌توانید برای زیبایی بخشیدن و ایجاد نقطه‌ی کنونی در فضای بیرون منزلتان استفاده کنید؛ زیرا این آتشدا‌ن‌های زیبا و بادوام، بیشتر مناسب محیط‌های داخلی هستند.

آتشدان‌های مناسب فضای داخلی

در واقع آتشدان‌های جامی شکل برای تعبیه در فضاهایی تقریبا بسته مانند پاسیو منازل بسیار مناسب‌اند. دکوراسیون‌ کلی فضای پاسیو هرطور که باشد، تعبیه آتشدان در این فضا جلوه آن را چندین برابر بیشتر کرده و به آن گرما می‌بخشد. اگر می‌خواهید آتشدانی بزرگ همانند شومینه را در محیط داخلی منزلتان تعبیه نمایید، بهتر است به فکر دودکش و وضعیت تهویه‌ آن باشید.

همچنین اگر سوخت آتشدانی که در فضای داخل منزل تعبیه کرده‌اید چوب، هیزم یا هر نوع سوخت دیگر مولد کربن مونواکسید باشد، اهمیت طراحی سیستم تهویه مناسب برای آن چندین برابر می‌شود. البته طراحی آتشدان‌های دیواری بدون طاقچه ناقص به نظر می‌رسد. البته در بعضی از اشکال طراحی، طاقچه به شکلی ساده طراحی می‌شود. در واقع بسته به دکوراسیون محیط، طاقچه طراحی شده برای انواع آتشدان می‌تواند از جنس چوب، سنگ، آجر و حتی فلزات باشد.

نحوه انتخاب آتشدان چطور است؟

• توجه به جنس و کیفیت آتشدان: به‌طور معمول آتشدان‌های فلزی از استیل، آلومینیوم، سرامیک و چدن هستند. در واقع تمام این جنس‌ها دارای کیفیت مناسبی می‌باشند.
• توجه به ابعاد و اندازه آتشدان: آتشدانی مناسب برای فضای خود تهیه کنید، به عنوان مثال اگر فضای آلاچیق شما آنقدر بزرگ نیست؛ بهتر است از آتشدان کوچک استفاده کنید.
• بررسی کردن مدل، کیفیت و ابعاد آتشدان: بهتر است مدل، کیفیت و ابعاد آتشدان را بررسی کنید و قیمت‌های مختلف را چک کرده و با توجه به مقایسه تمامی موارد، برای خرید آتشدان هزینه نمایید.

کاربرد آتشدان

از آتشدان‌ها می‌توان در محوطه باغ‌ها و ویلاها، روف گاردن، آلاچیق‌ها، گرما بخشیدن به فضا، پخت غذاهای کم حجم، رستوران‌ها و کافه‌ها و … استفاده کرد.

مزایای آتشدان چیست؟

• ایجاد محیطی گرم و صمیمی برای دورهمی‌ها

• ایجاد فضایی زیبا، گرم و دلنشین

• قابلیت جابه‌جایی آتشدان

• استفاده از آتشدان برای پخت و پزهای کوچک

نحوه نصب آتشدان چطور است؟

آتشدان هیزمی احتیاجی به نصب ندارد و فقط باید آن را در محلی که قصد استفاده از آن را دارید، قرار دهید. سپس هیزم یا ذغال‌های خود را درون آن ریخته و با کمک الکل آتش مورد نیازتان را برپا کنید.
برای نصب آتشدان گازی توجه داشته باشید که فقط نیاز است لوله کشی گاز را به مشعل آتشدان متصل کنید و سپس از حرارت آن استفاده کنید. برای رعایت ایمنی و استانداردها از اتصالات گازی و عدم نشتی آن‌ها مطمئن شوید.

ایمنی در استفاده از آتشدان

استفاده از آتشدان باید همواره با رعایت اصول ایمنی صورت گیرد. لطفا به موارد زیر دقت کنید.

• محیط اطراف را کاملا بررسی کنید: پیش از استفاده آتشدان بایستی محیط اطراف را به‌طور کامل بررسی نمایید و همچنین اطمینان حاصل کنید که در مکانی قرار دارید، استفاده از آتش مجاز است و هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

• فاصله ایمن را رعایت نمایید: فاصله ایمنی مورد نیاز بین آتشدان و اشیاء یا مواد قابل اشتعال را رعایت کنید. در واقع این کار به جلوگیری از احتمال حریق و آسیب به اشیاء اطراف نیز کمک می‌کند.

• آتشدان را در محل مناسب قرار دهید: آتشدان را در محلی بگذارید که آتش نشتی و خطر انتشار آتش را کاهش دهد. از آتشدان در مکان‌های خشک و پایدار استفاده نمایید و همچنین اطمینان حاصل کنید که آتشدان در دسترس کودکان یا حیوانات خانگی نباشد.

• همیشه در کنار آتشدان حضور داشته باشید: هنگام استفاده از آتشدان همیشه در کنار آن حضور داشته باشید و آن را تحت نظارت قرار دهید. در واقع این کار به جلوگیری از وقوع حوادث ناخواسته همانند آتش‌سوزی و آسیب به خود و دیگران کمک می‌کند.

• خاموشی کامل آتشدان را تایید کنید: بعد از استفاده از آتشدان، از خاموشی کامل آتشدان اطمینان حاصل کنید.

• از رها کردن آتشدان در محیط طبیعی بدون اطمینان از خاموشی کامل آتشدان خودداری نمایید.

کاربردهای آتشدان چیست؟

بهتر است بدانید که آتشدان‌ها کارکردی مشابه با شومینه دارند و در بسیاری از مواقع؛ زیباتر و کاربردی‌تر از شومینه‌ها هستند. همچنین شما می‌توانید این ساختارهای شومینه مانند را در هر محیط باز خصوصی مانند حیاط منزل، ویلا و باغ پیاده سازی نمایید. در واقع انواع آتشدان از نظر تعبیه پذیری بسیار منعطف‌تر از شومینه‌ها هستند. البته شما می‌توانید با تعبیه آتشدان کنار استخر یا وسط آلاچیقی که اوقات فراغت‌تان را در آن می‌گذرانید، فضاها را دلنشین‌تر کنید، اما راه‌اندازی شومینه در مجاورت فضایی اعم از آلاچیق امکان پذیر نمی‌باشد.

آتشدان گازی بهتر است یا آتشدان هیزمی؟

اگر به هیزم دسترسی کافی داشته باشید و تهیه آن برای شما دشوار نباشد، قطعا نشستن در کنار آتشدان هیزمی بسیار لذت بخش‌تر خواهد بود، اما در اغلب اوقات مشکلات سبب می‌شوند که افراد آتشدان گازی را ترجیح دهند. آتشدان گازی آلودگی بسیار کمتری ایجاد می‌نماید و دردسر زیادی برای روشن کردن آن نخواهید کشید.

محاسن آتشدان گازی چیست؟

• استفاده آسان از آتشدان گازی

• سرعت بیشتر در ایجاد حرارت مناسب نسبت به آتشدان هیزمی

• امنیت بیشتر با توجه به وجود ترموکوپل

• هزینه نگهداری کمتر

در واقع نکته مهمی که بایستی در آتشدان هیزمی و هم آتشدان گازی رعایت کرد، این است که هر دو مدل باید در فضای باز جانمایی شوند و یا این که دودکش مناسب در فضای بسته به خوبی دود و گاز حاصل از سوختن را خارج نماید.

بخش‌های آتشدان

آتشدان‌ها به طور کلی از سه بخش اصلی تشکیل شده‌اند.
بدنه آتشدان معمولا از فلز ساخته می‌شود و همچنین دارای دسته‌های عایق حرارتی است تا از انتقال حرارت به دست‌ها جلوگیری کند. شعله‌گیر، قسمتی از آتشدان است که برای روشن کردن شعله استفاده می‌شود و می‌تواند از جنس‌های مختلفی مانند فولاد ساخته شود. در نهایت سوخت آتشدان می‌تواند از مواد مختلفی همانند چوب، فحم، کاغذ و … تشکیل گردد.

استفاده از آتشدان در رستوران‌ها و کافه‌ها

امروزه بیشتر رستوران‌های دارای فضای باز، ارتباط خوبی با مبلمان‌های ویلایی و لوازم جانبی آن پیدا کرده‌اند؛ زیرا اغلب افراد تمایل دارند حتی در فصل‌های سرد سال نیز در فضای باز و هوای تازه به صحبت و هم‌نشینی با خانواده و دوستان خود بپردازند و از خوردن چای و قهوه لذت ببرند. در این حالت استفاده از آتشدان‌ها می‌تواند گزینه‌ بسیار خوبی برای این محیط‌ها باشد که علاوه بر گرم کردن فضا و ایجاد محیطی قابل استفاده در سرما، زیبایی و جذابیت خاصی با شعله‌ور شدن آتش ایجاد کند. حتی در بعضی رستوران‌های خارجی از این آتشدان‌ها برای پختن و یا گرم کردن غذای مشتریان استفاده می‌شود که می‌تواند جذابیت خاصی به فضا ببخشد و مشتریان زیادی را به سمت این مکان‌ها جذب کند.

مزایای خرید آتشدان به‌صورت اینترنتی

برای خرید آتشدان می‌توانید از سایت شومینه پدیده، محصول مورد نظر خود را سفارش دهید. در واقع خرید اینترنتی آتشدان یکی از خریدهای پرمنفعت برای شما عزیزان می‌باشد که از خستگی و اتلاف زمان شما جلوگیری می‌کند. همچنین این فروشگاه در پخش عمده آتشدان فعالیت زیادی دارد. در صورت هر گونه مشکل می‌توانید با کارشناسان این مجموعه در ارتباط باشید. فروشگاه شومینه پدیده بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت را به شما مشتریان ارائه می‌دهد. با خرید آتشدان به‌صورت اینترنتی شما می‌توانید محصول خود را درب منزل، محل کار و یا هر مکان دیگری تحویل بگیرید. البته در نظر داشته باشید که قیمت آتشدان متنوع است و به عوامل مختلفی بستگی دارد.

برای مشاهده سایر شومینه گازی، شومینه هیزمی، شومینه شیشه ای، شومینه معلق، شومینه اتانولی، شومینه بخار، شومینه دست ساز، باربیکیو، شومینه برقی، پیتزا پز و میز و صندلی فضای باز به راحتی مشاهده فرمایید.