نمایش 1–40 از 50 نتیجه

نمایش 9 24 36

شومینه برقی بدون گرما 100

ریال113,700,000

سوخت: برقی       جنس بدنه: ورق و شیشه          سه سال گارانتی شرکت         ابعاد: 100 سانتیمتر × 40 سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی 150 سه رنگ گرما دار

ریال168,500,000
شومینه برقی 150 سه رنگ گرما دار              سوخت: برقی            جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت          ابعاد: 150 سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی 160 سه رنگ گرما دار

ریال173,500,000
شومینه برقی 160 سه رنگ گرما دار              سوخت: برقی            جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت          ابعاد: 160 سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی گرمادار 120 پدیده

ریال145,700,000

سوخت: برقی

جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت

ابعاد: 120 سانتیمتر × 55 سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی 80 پدیده

ریال114,700,000

سوخت: برقی

جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت

ابعاد: 80 سانتیمتر × 55 سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی مبله ورق

ریال168,500,000
شومینه برقی مبله ورق

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت

سه سال گارانتی شرکت

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی ۸۰ ال

ریال169,700,000
شومینه برقی ۸۰ ال

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و آینه

سه سال گارانتی شرکت

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی سه طرفه ۱۵۰

ریال238,500,000
شومینه برقی سه طرفه ۱۵۰           سوخت: برقی          جنس بدنه: ورق و شیشه             

سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۱۵۰ سانتیمتر × ۳۰ سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی سه طرفه ۱۰۰

ریال198,500,000
شومینه برقی سه طرف          سوخت: برقی           جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت          ابعاد: ۱۰۰ سانتیمتر × ۳۰ سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی ۲۰۰ سه رنگ گرما دار

ریال192,500,000
شومینه برقی ۲۰۰ سه رنگ گرما دار          سوخت: برقی          جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت        ابعاد: ۱۸۰ سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی هیزم سه بعدی ۲۰۰

ریال228,500,000
شومینه برقی هیزم سه بعدی ۲۰۰         سوخت: برقی              جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۲۰۰ سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی سه رنگ بدون گرما ۲۰۰

ریال163,700,000
شومینه برقی سه رنگ بدون گرما ۲۰۰          سوخت: برقی             جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت            ابعاد: ۱۸۰ سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی ۱۸۰ سه رنگ گرما دار

ریال188,500,000
شومینه برقی ۱۸۰ سه رنگ گرما دار              سوخت: برقی            جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت          ابعاد: ۱۸۰ سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی هیزم سه بعدی ۱۸۰

ریال218,500,000
شومینه برقی هیزم سه بعدی ۱۸۰         سوخت: برقی               جنس بدنه: ورق و شیشه

سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۱۸۰ سانتیمتر × ۵۰ سانتیمتر 

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی ۱۸۰سه رنگ

ریال158,500,000

سوخت: برق شهری          جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت             سه سال گارانتی شرکت          ابعاد: ۱۸۰ سانتیمتر ×۴۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی هیزم سه بعدی ۱۶۰

ریال199,000,000

سوخت: برقی       جنس بدنه: ورق و شیشه          سه سال گارانتی شرکت               ابعاد: ۱۶۰ سانتیمتر × ۴۵ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی بدون گرما ۱۶۰

ریال149,000,000

سوخت: برقی          جنس بدنه: ورق و شیشه                   سه سال گارانتی شرکت         ابعاد: ۱۴۰ سانتیمتر × ۴۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی سنگی ۱۵۰

ریال149,700,000

سوخت: برقی               جنس بدنه: ورق و استیل                 سه سال گارانتی شرکت             ابعاد: ۱۵۰ سانتیمتر × ۴۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی هیزم سه بعدی ۱۴۰

ریال189,000,000

سوخت: برقی      جنس بدنه: ورق و شیشه            سه سال گارانتی شرکت          ابعاد: ۱۴۰ سانتیمتر × ۴۵ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی سنگی ۱۴۰

ریال139,700,000

سوخت: برقی        جنس بدنه: ورق و استیل          سه سال گارانتی شرکت       ابعاد: ۱۴۰ سانتیمتر × ۴۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی بدون گرما ۱۴۰

ریال149,900,000

سوخت: برقی          جنس بدنه: ورق و شیشه            سه سال گارانتی شرکت          ابعاد: ۱۴۰ سانتیمتر × ۴۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی هیزم سه بعدی ۱۲۰

ریال175,700,000

سوخت: برقی          جنس بدنه: ورق و شیشه           سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر × ۴۵ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی بدون گرما ۱۲۰

ریال137,700,000

سوخت: برقی       جنس بدنه: ورق و شیشه          سه سال گارانتی شرکت         ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر × ۴۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی سنگی ۱۰۰

ریال123,700,000

سوخت: برقی       جنس بدنه: ورق و شیشه            سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۱۰۰ سانتیمتر × ۴۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی سه رنگ ۱۰۰

ریال129,000,000

سوخت: برق شهری         جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و آینه              سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۱۰۰ سانتیمتر ×۵۰ سانتیمتر

  برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه سنگ برقی S050

ریال978,000,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: سنگ دهبید، چدن.

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه مبله برقی

ریال169,500,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و چوب.

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی W066

ریال299,000,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و چوب.

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی دور چوب ۱۲۰

ریال188,000,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و چوب.

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی آینه ای ۱۲۰

ریال168,000,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و آینه

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی مثلثی

ریال99,000,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و آینه

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی کنج

ریال189,500,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و آینه

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی گرد ۷۰

ریال109,000,000

سوخت: برق شهری

جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و آینه

سه سال گارانتی شرکت

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی ۱۲۰ سه رنگ

ریال142,500,000

سوخت: برق شهری      جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت و آینه       سه سال گارانتی شرکت     ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر ×۵۰سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی W 066-Boltton

ریال298,000,000
شومینه برقی w 066-Boltton امکان تطبیق هرچه بیشتر شومینه را با دفتر کار، خانه و.. میدهد این نوع شومینه گزینه بسیار مناسبی برای انواع اتاق نشیمن، اتاق خواب، دفتر کار و غیره هستند.

سوخت: گاز شهری و برقی | جنس بدنه: ورق و استیل  |  سه سال گارانتی شرکت  |  ابعاد: ۱۲۵سانتیمتر × ۱۵۰سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه E150 – W7L4

ریال157,000,000

شومینه E150 - W7L4 امکان تطبیق هرچه بیشتر شومینه را با دفتر کار، خانه و.. میدهد این نوع شومینه گزینه بسیار مناسبی برای انواع اتاق نشیمن، اتاق خواب، دفتر کار و غیره هستند.

سوخت: برق شهری      جنس بدنه: ورق و شیشه سکوریت         سه سال گارانتی شرکت            ابعاد: ۵۵ سانتیمتر × ۱۵۰سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه E – INSERT 130

ریال148,500,000
شومینه E - INSERT 130 امکان تطبیق هرچه بیشتر شومینه را با دفتر کار، خانه و.. میدهد این نوع شومینه گزینه بسیار مناسبی برای انواع اتاق نشیمن، اتاق خواب، دفتر کار و غیره هستند.

سوخت: برق شهری

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی E 90

ریال117,600,000
شومینه برقی E 90 امکان تطبیق هرچه بیشتر شومینه را با دفتر کار، خانه و.. میدهد این نوع شومینه گزینه بسیار مناسبی برای انواع اتاق نشیمن، اتاق خواب، دفتر کار و غیره هستند.

سوخت: گاز شهری        جنس بدنه: ورق و استیل           سه سال گارانتی شرکت      ابعاد: ۵۹سانتیمتر × ۹۰سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی E120 هیتر دار

ریال138,000,000

خرید شومینه برقی E120 عمق این مدل شومینه ۱۲سانت ودارای هیتر دو زمانه میباشد به صورت تک رنگ و هشت رنگ موجود بوده و اندازه آن طبق سفارش مشتری ساخته میشود. برای دفتر کار و آپارتمان و اتاق خواب مورد استفاده قرار میگیرد

سوخت:برق          جنس بدنه: ورق                سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۱۲۰ سانتیمتر × ۵۵سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومینه برقی چوبی E130

ریال198,500,000
شومینه برقی چوبی E130 این مدل شومینه دارای روکش چوب بوده و رنگ چوب نور و هیزم داخل  آن به دلخواه مشتری انتخاب میگردد امکان تطبیق هرچه بیشتر شومینه را با دفتر کار، خانه و.. میدهد این نوع شومینه گزینه بسیار مناسبی برای انواع اتاق نشیمن، اتاق خواب، دفتر کار و غیره هستند.

سوخت: برقی        جنس بدنه: ورق و چوب          سه سال گارانتی شرکت           ابعاد: ۱۳۰سانتیمتر × ۶۰سانتیمتر

برای سهولت و اطلاع شما از سایر دسته بندی های محصولات، بررسی قیمت انواع شومینه برقی، شومینه معلق، شومینه هیزومی، شومینه گازی، شومینه بخار، شومینه شیشه ای، شومینه اتانولی، باربیکیو، باربیکیو آیلند، باربیکیو باغی، باربیکیو ذغالی، باربیکیو آپارتمانی، باربیکیو سنگی، باربیکیو آجری، باربیکیو گازی، لوازم باربیکیو، آتشدان با قیمت مناسب یعنی قیمت ساخت کارخانه بدون واسطه خرید خود را انجام دهید.

شومينه‌ برقی

شومینه برقی شومینه‌ای می‌باشد که سوخت مورد نیاز آن توسط الکتریسیته یا همان برق تامین می‌گردد. در واقع بسیاری از افراد این نوع شومینه را به شومینه زیر تلویزیون می‌شناسند، البته از آنجایی که میزان حرارت قابل تنظیم است و یا حتی می‌توان این نوع شومینه را بدون حرارت هم سفارش داد؛ در حقیقت هیچ خطری برای تلویزیون نخواهد داشت. برای نصب و شروع به ‌کار شومینه برقی تنها لازم است، دو شاخه آن را به برق متصل نمایید.

لازم است بدانید که شومینه برقی نوعی سیستم گرمایشی خانگی است که ظاهری بسیار شیک و جذابی دارد و همچنین نیازی به نصب دودکش ندارد و به خوبی فضای داخل خانه را گرم نگه می‌دارد. شومینه‌های برقی نیازی به تعمیر و نگهداری زیادی ندارند. در ادامه با وب‌سایت شومینه پدیده به عنوان یکی از معتبرترین مراکز فروش شومینه برقی همراه باشید تا با نکات مهم در تهیه شومینه برقی در قالب پخش عمده شومینه برقی آشنا و همچنین از قیمت شومینه برقی مطلع شوید.

شومینه برقی چیست؟

لازم است بدانید که شومینه برقی نسخه‌ای به‌روز شده از شومینه هیزمی می‌باشد که در واقع امروزه به عنوان وسیله‌ای تزئینی در اغلب خانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شومینه برقی از بدنه‌ای فلزی تولید می‌شود که پوششی شیشه‌ای سطح جلوی آن را می‌پوشاند. همچنین داخل آن تعدادی چوب کاذب برای طبیعی نشان دادن ظاهر شعله‌ها قرار می‌گیرد و با روشن کردن دستگاه، شعله به شکل بسیار زیبایی شروع به زبانه کشیدن می‌کند و فضایی دلشنین را به ارمغان می‌آورد. برای خرید شومینه برقی و اطلاع از قیمت شومینه برقی می‌توانید به سایت شومینه پدیده مراجعه فرمایید. شومینه برقی را می‌توان در هر فصلی استفاده کرد.

اجزاء اصلی شومینه برقی

شومینه برقی اجزا مختلفی دارد که در متن زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. این فروشگاه محصولات موجود در وب‌سایت را با روش‌های متفاوتی مانند فروش شومینه برقی به صورت تکی، تعداد بسیار بالا و همچنین پخش عمده شومینه برقی در اختیار متقاضیان و مشتریان قرار می‌دهد.

بدنه: در نظر داشته باشید که به‌طور معمول بدنه شومینه برقی از ورق فولادی (ورق روغنی) و یا ورق استیل به ‌صورت یک جعبه نیز تهیه می‌شود و همچنین سایر اجزا شومینه داخل آن قرار می‌گیرند.

خط آتش: در واقع خط آتش میله‌ای آهنی می‌باشد که بر روی آن ورقه‌های پلاستیکی و یا فلزی نصب می‌شود تا بتواند حالت شعله را توسط چراغ‌های LED به وجود آورد.

المنت و فن: بهتر است بدانید که در شومینه‌های برقی برای تولید گرما از الکتریسیته استفاده می‌شود، به عبارت دیگر یعنی ما از یک المنت برقی استفاده می‌کنیم برای ایجاد گرما مانند بخاری‌های برقی قدیمی البته با این تفاوت که این المنت‌ها بسیار پیشرفته هستند و همچنین مصرف برق بسیار کمتری نسبت به بخاری‌های برقی قدیمی دارند. فراموش نکنید که برای دمیدن هوای گرم به داخل خانه و همچنین برای کارایی بیشتر از یک فن استفاده می‌شود.

هیزم مصنوعی: هیزم مصنوعی از جنس مواد کامپوزیتی هستند که طرح آن از روی هیزم‌های طبیعی و شاخه‌های درختان در چندین تکه جدا نیز قالب‌گیری و ساخته می‌شوند و همچنین نمایی از سوختن هیزم را برای شما تداعی می‌کند.

نوار LED: به‌طورکل نوار LED یک PCB می‌باشد که بر روی ورق آهنی که در داخل بدنه قرار دارد، نصب می‌گردد. البته بر روی این PCB تعدادی LED از نوع پاور نصب می‌شود. در واقع این LEDها از دو مدل LEDهای RGB جهت تغییر رنگ شعله به رنگ دلخواه نیز می‌باشد.

شیشه و نما شومینه: همانطور که در متن فوق بیان شد در شومینه‌های برقی نمای کار از جنس شیشه می‌باشد. در واقع یکی از الزامات شومینه‌های برقی شیشه سکوریت می‌باشد. شیشه سکوریت در انواع مختلف و همچنین در رنگ‌های متفاوت می‌باشد که شما قادر هستید با سلیقه‌ شخصی خود شیشه دودی، برنزی و یا حتی شیشه‌های سوپر کلیر را انتخاب نمایید.

ریموت کنترل: امروزه شومینه‌های برقی هوشمند دارای ریموت کنترل می‌باشند که شما می‌توانید برای تغییر رنگ و حتی جای صدای دلنشین سوختن هیزم از آن استفاده کنید.

برد اصلی: این قسمت از شومینه برقی اصل ماجرا می‌باشد. در واقع برد دستگاه وظیفه کنترل دستگاه را دارد و همچنین شومینه برقی هوشمند احتیاج به یک برد توانمند دارد که یکی از معیارهای انتخاب شومینه برقی همین کیفیت برد دستگاه می‌باشد که حتما باید دارای محافظ ولتاژ و محافظ بدون جریان و همچنین محافظ اتصال کوتاه باشد.

انواع شومینه برقی

شومینه‌های برقی انواع مختلفی دارند که شما می‌توانید با توجه به نیاز و بودجه خودتان یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. شومینه‌های برقی در طرح‌ها و مدل‌های متنوعی موجود هستند که می‌توان آن‌ها را با هر دکوراسیونی ست کرد. برخی از انواع شومینه‌های برقی عبارتند از:

• شومینه‌های برقی دیواری: این نوع شومینه‌ها را می‌توان به سادگی روی دیوار نصب کرد.

• شومینه‌های برقی ایستاده: این نوع شومینه‌ها روی زمین قرار می‌گیرند.

• شومینه‌های برقی معلق: این نوع شومینه‌ها نیز از سقف می‌توان آویزان کرد.

• شومینه‌های برقی کابینتی: این نوع شومینه‌ها درون یک کابینت قرار می‌گیرند.

شومینه برقی دیواری

به‌ طورکل شومینه برقی دیواری از محبوب‌ترین مدل خانگی به حساب می‌آیند. البته این نوع شومینه به علت نصب شدن در داخل دیوار، فضای بسیار زیادی را اشغال و پر نمی‌کند. همچنین از نظر ظاهری و طراحی بسیار زیبا و جذاب هستند. در واقع شومینه‌های برقی دیواری گرما را به وسیله فن هیتردار خود به شکلی یکنواخت به داخل فضای خانه یا اتاق انتقال می‌دهند و همین‌گونه سبب گرم شدن محیط داخل خانه می‌شوند. بنابراین این نوع شومینه را می‌توان به‌طور گرمایشی و نمایشی استفاده کرد.

شومینه برقی زیر تلویزیون

شومینه برقی ایستاده یا رومیزی می‌تواند علاوه بر تولید گرما، به میزی زیبا برای تلویزیون تبدیل شود. در واقع این مدل شومینه ظاهری بسیار چشمگیر دارد و همچنین با قرار داردن تلویزیون در زیر آن، محیطی جذاب به ارمغان می‌آورد. بهتر است بدانید که این مدل شومینه‌ها، به علت جذابیت بسیار بالایی که دارند؛ اغلب برای وسیله تزئینی و دکوری استفاده می‌شوند. همچنین قیمت شومینه برقی به عوامل زیادی اعم از برند، نوع کارکرد، طراحی و … بستگی دارد.

نحوه کار شومینه برقی

روش کار شومینه برقی به این صورت است که برای ایجاد گرما از سیستم الکتریکی استفاده می‌کند. در حقیقت شومینه‌های برقی به یک هیتر برقی مجهز می‌باشند که با به کارگیری از سیستم کانوکشن کل فضای خانه یا اتاق را به‌طور یکسان گرم نگه می‌دارد. بهتر است بدانید که شومینه‌های برقی این قابلیت را دارا می‌باشند که در شرایط استاندارد می‌توانند تا 100 متر مربع را گرم نگه ‌دارند و همچنین هیزم کامپوزیتی و یا لامپ‌های LED سوختن و شعله‌های واقعی را تداعی ‌کنند.

بنابراین از این جهت برخی از شومینه‌های برقی به RGB LED مجهز هستند که انتخاب رنگ شعله را با توجه به سلیقه شما امکان‌پذیر کرده است. به‌طور کل روش کار شومینه برقی بسیار ساده و آسان است که فقط کافیست شومینه خود را نزدیک یک پریز برق بگذارید و پس از آن از طریق گوشی هوشمند و یا ریموت کنترل روشن و خاموش نمایید.

مزایای استفاده از شومینه برقی دیواری

شومینه‌های برقی دیواری با ظاهری زیبا در طرح‌ها و ابعاد مختلفی تولید می‌شوند. در واقع با نصب این مدل شومینه و روشن شدن با طراحی همانند شومینه‌های چوب‌سوز حس شعله‌ور شدن چوب را به صورت طبیعی القاء می‌کنند. البته نصب آسان مدل شومینه‌های دیواری به ساده‌ترین شکل ممکن و همچنین بدون نیاز به نصاب با پیچ و رول روی دیوار انجام می‌شود. استفاده و به‌کارگیری از برق به عنوان سوخت این محصول، آلودگی محیط و خطر گازگرفتگی که توسط گاز طبیعی و هیزم ایجاد می‌شود، به کمترین میزان ممکن رسانده است. همچنین یکی دیگر از مزایای بسیار کاربردی شومینه برقی دیواری، قابلیت حمل و جابه‌جایی آسان است که می‌توان این مدل را از جایی به جای دیگر منتقل کرد. فراموش نکنید که در مدل شومینه‌های برقی هیچ‌گونه آلودگی ایجاد نمی‌شود.

قیمت شومینه برقی

همانطور که اطلاع دارید، مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار در قیمت شومینه برقی، کیفیت متریال استفاده شده در ساخت شومینه می‌باشد. در حقیقت هر یک از برندهای موجود در بازار بر اساس کیفیت مواد استفاده شده، قیمت مناسب را تعیین می‌کنند. البته هرچه کیفیت متریال‌های استفاده شده در شومینه از جهت کیفیت ساخت مقاوم‌تر و همچنین از لحاظ ظاهری زیباتر باشد، عمر مفید محصول بالاتر بوده و طبیعتا دارای قیمت بیشتری می‌باشد.

لازم است بدانید که از دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت شومینه‌های برقی سایز و توان گرمادهی محصول می‌باشد. البته با توجه به تناسب بین متراژ فضای موجود و ابعاد و توان شومینه می‌تواند در انتخاب محصول بهینه و با قیمت مناسب به شما کمک کند. لازم است بدانید که اغلب شومینه‌های برقی توسط کنترل از راه دور قابل کنترل هستند و همچنین این قابلیت در بیشتر آن‌ها وجود دارد تا دمای محیط را به صورت خودکار در دمای خواسته شده تنظیم کنند.

مزایا و معایب شومینه برقی

شومینه برقی مزایا و معایبی دارد که متن زیر آن‌ها را به صورت تیتروار بیان خواهیم کرد:

مزایای تزئینی شومینه‌های برقی

• طراحی زیبا
• صرفه‌جویی در فضای خانه
• انعطاف‌پذیری در نصب
مزایای شومینه برقی از لحاظ راحتی و تسهیلات
• دوام طولانی دستگاه
• نصب آسان
• کنترل آسان
مزایای گرمایشی شومینه‌‌های برقی
• گرمای کافی
• کنترل آسان میزان گرما

مزایای بهره‌وری شومینه‌های برقی

• کاهش میزان هدر رفت انرژی
• نگهداری آسان‌تر
• هزینه نصب کمتر
• مصرف چوب کمتر

معایب شومینه‌های برقی

• لذت کمتر
• گرمایش
• حمل و نقل
• نگرانی‌های امینی
• هزینه برق

نکات مهم نصب شومینه برقی

شومینه‌های برقی از لحاظ نصب محدودیتی ندارند و می‌توانند بر روی دیوار به حالت یک شومینه LCD نصب شوند. همچنین می‌توانند به صورت یک شومینه مدرن یا شومینه زمینی یا کلاسیک و حتی به‌صورت پرتابل و قابل حمل در قسمت‌های مختلف منزل و ساختمان مورد استفاده نیز قرار بگیرند.

مهم‌ترین نکاتی که در هنگام نصب شومینه‌های برقی باید توجه داشت موارد زیر می‌باشند. سایت شومینه پدیده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراجع فروش شومینه برقی است که می‌توانید با اطمینان کامل محصول خود را سفارش دهید.

• برای نصب این نوع شومینه از اتصال مستقیم آن به رابط جلوگیری کنید و همچنین از سیم‌کشی استاندارد برای اتصال آن استفاده نمایید.
• این نوع شومینه‌ها برای مصارف داخل ساختمان به عنوان مثال نصب در اتاق، سالن، دفتر کار و … مناسب می‌باشند و در فضای باز و بیرونی ساختمان کاربردی ندارند. در واقع برای فضاهای باز و صنعتی بایستی از بخاری صنعتی استفاده شود.

• دیواری که به عنوان محل نصب شومینه برقی انتخاب می‌شود، بایستی دارای مقاومت و استحکام کافی باشد.
• توجه داشته باشید که نصب این نوع شومینه در محیط‌های مرطوب مناسب نیست.
• توصیه می‌شود، جهت نصب و همچنین جاسازی شومینه دیواری از پنل‌های گچی و چوب محکم استفاده کنید.

تجهیزات لازم برای نصب شومینه برقی

شومینه برقی یکی از تجهیزات گرمایشی مدرن است که همانند بخاری برقی عمل می‌کند. در واقع این شومینه‌ها از لحاظ نحوه نصب در دو دسته شومینه برقی توکار و روکار نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌طور کل افرادی که با اصول کار و برق آشنایی دارند، می‌توانند خودشان به سادگی این شومینه‌ها را نصب کنند و دیگر نیازی به استفاده از نیروی متخصص نیست. اما اگر دانش و تجربه کافی در این زمینه را ندارید، حتما باید از یک فرد متخصص در زمینه برق و نصب این نوع شومینه کمک بگیرید. برای نصب شومینه برقی به یک‌سری ابزار و تجهیزات احتیاج دارید که شامل موارد زیر می‌باشند:

1. سیم چین
2. پیچ گوشتی
3. مته (شماره 7)
4. دریل
5. تراز
6. پیچ و رولپلاک (البته به‌طور معمول در دسته‌بندی قرار دارد)
7. براکت یا پایه دیواری (درون بسته‌بندی شومینه قرار دارد)

نحوه انتخاب شومینه برقی چگونه است؟

برای انتخاب و خرید شومینه برقی مناسب حتما به نکات زیر دقت کنید:

اندازه: شومینه را بایستی متناسب با اندازه فضای مورد نظر انتخاب نمایید.

نوع سوخت: شومینه‌های برقی در انواع مختلفی با سوخت‌های متفاوت موجود هستند.

ویژگی‌ها: شومینه‌های برقی دارای ویژگی‌های مختلفی می‌باشند که بایستی با توجه به نیاز خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید.

قیمت: شومینه‌های برقی در قیمت‌های متفاوتی در بازار موجود هستند.

فروشگاه شومینه پدیده بهترین کیفیت و قیمت را به شما عزیزان ارائه می‌دهد. با خرید شومینه برقی به ‌صورت اینترنتی شما می‌توانید محصول مورد نظر خود را در منزل، محل کار و یا هر مکان دیگری تحویل بگیرید. همچنین فراموش نکنید که این فروشگاه در پخش عمده شومینه برقی و انواع آن فعالیت زیادی دارد. برای مشاهده سایر شومینه گازی، شومینه هیزمی، شومینه شیشه ای، شومینه معلق، شومینه اتانولی، شومینه بخار، شومینه دست ساز، باربیکیو، آتشدان، پیتزا پز و میز و صندلی فضای باز به راحتی مشاهده فرمایید.